Управління освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради

НАРАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАРАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Тетіївської міської ради

03 лютого 2021 року в приміщенні залу засідань Тетіївської міської ради управлінням освіти було проведено нараду з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, впровадження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та алгоритму створення інклюзивної групи в закладах дошкільної освіти.

У нараді взяли участь керівники закладів дошкільної освіти та відповідальні за дошкільні підрозділи ЗЗСО.

У своєму виступі провідний спеціаліст управління освіти Волинець Т.Є. зауважила, що з метою надання допомоги керівникам та іншим педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти в організації роботи з визначення політики забезпечення якості освітньої діяльності та формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти затверджено наказом Державної служби якості освіти України, від 30 листопада 2020 р. № 01-11/71, методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти.

 

Тамара Євгеніївна звернула увагу присутніх на те, що, основна   мета    стратегії (політики) забезпечення якості  освіти — гарантувати якість дошкільної освіти та формувати довіру суспільства до ЗДО.

В ході наради акцентовано увагу керівників на питання внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка розробляється як інструмент управління якістю освіти в ЗДО. Кожен з її компонентів має визначатися з урахуванням його впливу на якість навчання та виховання дітей дошкільного віку. Результати самооцінювання аналізуються та використовуються закладом освіти виключно з метою подальшого розвитку: визначення точок зростання, вдосконалення освітніх та управлінських процесів та поліпшення якості освіти.

На  нараді розглядалося питання щодо впровадження в закладах дошкільної освіти Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція). Тамара Євгеніївна зауважила, що відповідно до ст. 22, 23 Закону України «Про дошкільну освіту» Базовий компонент дошкільної освіти є державним освітнім стандартом та визначає основні вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти. Стандарт спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних можливостей дитини в найбільш оптимальній для кожної дитини формі.

Під час свого виступу директор КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Панова Н.І. висвітлила питання щодо створення інклюзивної групи в закладах дошкільної освіти. Надія Іванівна звернула увагу на те, що одним з основних пріоритетів розвитку сучасної освіти є забезпечення рівних прав на освіту для усіх дітей, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, дітей з інших соціально вразливих груп. Реформування освіти в напрямі інклюзії підтверджується численними змінами в законодавстві України, практичною діяльністю закладів загальної середньої освіти та узгоджується з основними міжнародними документами у сфері забезпечення прав дітей, зокрема зі статтею 24 «Освіта» Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю». Зміни в законодавчих і нормативно-правових документах про розвиток інклюзивної освіти викликають чималу кількість запитань про їх запровадження в більшості учасників освітнього процесу – керівників навчальних закладів, педагогів, батьків тощо.

  

Головна мета створення інклюзивних груп – задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

На всі поставлені питання освітяни отримали кваліфіковані відповіді, практичні рекомендації та матеріали.« повернутися до списку новин